0
Winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen
  • { BreezingForms : contactkeuren }

Keuren van blusmiddelen (NEN 2559 en NEN 1594)

 

Alle blusmiddelen worden door ToolCare geïnspecteerd volgens de REOB richtlijnen!


Blusmiddelen zijn alle middelen die gebruikt worden voor het snel blussen van een beginnende brand. Deze blusmiddelen verdelen we in 4 soorten:

  • Verplaatsbare blussers
  • Niet verplaatsbare blussers
  • Slanghaspels
  • Blusmiddelen in een wagen.

 

Deze middelen gebruikt u niet voor het beoefenen van uw dagelijkse werkzaamheden, maar zijn wel vaak in de directe omgeving waar u werkt aanwezig.

 

Keuren van verplaatsbare blussers

Hieronder verstaan we alle verplaatsbare blussers die tijdelijk worden ingezet bij een klus die brandgevaar oplevert. Door de vele verplaatsingen van deze blusser wordt de slijtage sterk verhoogd. Het is dan ook belangrijk om deze blusser elk jaar te controleren, zodat u aan de norm te blijft voldoen.

 

Keuren van niet verplaatsbare blussers

Niet verplaatsbare blussers zijn alle blusmiddelen welke op werkplekken zijn gemonteerd. Denk hierbij aan koolzuurblussers, poederblusser en schuimblussers. Ook voor deze blussers vereist de verzekering een jaarlijkse controle, zodat u aan de norm en verzekeringseisen te blijft voldoen.

 

Keuren van slanghaspels

Onder deze categorie horen alle slanghaspels welke vast zijn gemonteerd. Deze zijn vaak gebouw gebonden en vallen onder de zorg van de eigenaar van het gebouw. Deze dienen minimaal eens per twee jaar gecontroleerd te worden. De inspectie bestaat uit het visueel controleren op gebreken van de slang en het meten van het water volume.

 

Keuren van blusmiddelen in een wagen

Er zijn veel blusmiddelen die in een auto of bus zijn gemonteerd. Deze blusmiddelen zijn verplicht volgens de arbeidsinspectie en dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden. Vanwege het mobiele gebruik, zijn deze blusmiddelen aan vele trillingen onderhevig, waardoor ze een hoge slijtage kennen. De inspectie door ToolCare vindt veelal plaats tijdens de jaarlijkse controle van alle arbeidsmiddelen.

 

Kortom elke blusser heeft weer een andere aanpak nodig. Wij van ToolCare hebben jarenlange ervaring in huis om hier een vakkundig oordeel over te geven.